Koncepcja Dni Literatury 2021

Hasło przewodnie: Podróż

9-13 czerwca 2021 | Görlitz-Zgorzelec

Podróżowanie już od starożytności należy do najbardziej ulubionych i owocnych tematów

historii literatury. Jako motyw lub metafora znaleźć można je we wszystkich literackich

epokach i gatunkach. W sensie dosłownym podróżowanie znaczy poznawanie świata, w

sensie metaforycznym oznacza konfrontację z nieznanym i indywidualny rozwój.

W XXI wieku podróże i mobilność zdają się zaliczać do najważniejszych symboli statusu.

Równocześnie ogólnoświatowe ruchy migracyjne i uchodźcze prowadzą do nieznanej do tej pory

skali poniewierki. Ta związana z mobilnością zmiana zauważalna jest również w praktyce

literackiej. Temu fenomenowi dedykowane mają być planowane na wiosnę 2020 Dni Literatury nad

Nysą. Leżące na trójstyku pomiędzy Niemcami, Polską i Republiką Czeską, miasta Görlitz i

Zgorzelec, są wręcz predysponowane do zorganizowania i jako miejsce takiego

międzynarodowego Festiwalu Literackiego. Oba miasta są silnie nasiąknięte ucieczką i migracją

oraz chcianą i niechcianą mobilnością i elastycznością, nie tylko w sensie geograficznym, ale także w sensie intelektualnym i kulturowym.