Mecenasi

Fundusz Małych Projektów (FMP) INTERREG Polska -Saksonia 2014-2020

 

Lead Partner:

Kultur.Service Görlitz

 

Partnerzy projektu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej

Muzeum Śląskim w Görlitz

 

Opis projektu:

Dni Literatury nad Nysą poświęcone są zjawisku granicy, a raczej różnym aspektom jej przekraczania.

Dni Literatury są międzynarodowym projektem literackim. Festiwal ma na celu zapoznanie z nieznanymi lub zapomnianymi obliczami sąsiedztwa w Europie Środkowej oraz przedstawienie różnych aspektów i perspektyw dotyczących przeszłości i teraźniejszości regionu na przykładzie współczesnej literatury. Położenie sąsiadujących ze sobą miast Görlitz i Zgorzeleca pozwala umiejscowić festiwal w ważnym miejscu na mapie literackiej, jakim jest pogranicze a także rozważyć delikatne stosunki między państwami Europy środkowej-wschodniej po II wojnie światowej aż do chwili obecnej z perspektywy przeszłości i dnia dzisiejszego: Dni Literatury nad Nysą jako forum międzynarodowej wymiany kulturalnej! Treść i format Dni Literatury nad Nysą wypełniają lukę w tym zakresie wymiany kulturalnej i twórczości artystycznej: to pierwszy projekt w regionie Görlitz-Zgorzelec, który koncentruje się na medium jakim jest język. Jest to najważniejszy aspekt w relacjach społecznych.

 

Cel projektu:

Poprawa wzajemnego, sąsiedzkiego zrozumienia za pośrednictwem współczesnej literatury.

 

Czas trwania projektu:

01.09.2017 – 29.06.2018

 

Łączne wydatki:

29.949,80 EUR

 

Kwota środków z EFRR:

85 %