Mecenasi

Fundusz Małych Projektów (FMP) INTERREG Polska -Saksonia 2014-2022

 

Lead Partner:

Kultur.Service Görlitz

 

Partnerzy projektu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej

Muzeum Śląskim w Görlitz

 

Opis projektu:

Podróżowanie już od starożytności należy do najbardziej ulubionych i owocnych tematów
historii literatury. Jako motyw lub metafora znaleźć można je we wszystkich literackich
epokach i gatunkach. W sensie dosłownym podróżowanie znaczy poznawanie świata, w
sensie metaforycznym oznacza konfrontację z nieznanym i indywidualny rozwój.
W XXI wieku podróże i mobilność zdają się zaliczać do najważniejszych symboli statusu.
Równocześnie ogólnoświatowe ruchy migracyjne i uchodźcze prowadzą do nieznanej do tej pory
skali poniewierki. Ta związana z mobilnością zmiana zauważalna jest również w praktyce
literackiej. Temu fenomenowi dedykowane mają być Dni Literatury nad Nysą. Leżące na trójstyku pomiędzy Niemcami, Polską i Republiką Czeską, miasta Görlitz i Zgorzelec, są wręcz predysponowane do zorganizowania i jako miejsce takiego międzynarodowego Festiwalu Literackiego. Oba miasta są silnie nasiąknięte ucieczką i migracją oraz chcianą i niechcianą mobilnością i elastycznością, nie tylko w sensie geograficznym, ale także w sensie intelektualnym i kulturowym.niejszy aspekt w relacjach społecznych.

 

Cel projektu:

Poprawa wzajemnego, sąsiedzkiego zrozumienia za pośrednictwem współczesnej literatury.

 

Czas trwania projektu:

01.04.2019 – 31.10.2021

 

Łączne wydatki:

29.999,70 EUR

Kwota środków z EFRR:

85 %

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach funduszu małych projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.