Partnerzy Dni Literatury

Deutsches Kulturforum östliches Europa // Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej

 

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej angażuje się na rzecz dialogu na temat historii tych obszarów Europy Środkowej i Wschodniej, na których kiedyś żyli lub wciąż jeszcze żyją Niemcy. Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej organizuje odczyty, dyskusje, wystawy, koncerty, uroczystości wręczenia nagród, konferencje i warsztaty. W ramach własnej serii wydawniczej Biblioteka Poczdamska Forum wydaje publikacje fachowe, beletrystykę, katalogi i broszury. Niemieckie Forum Kultury pragnie być pośrednikiem między Wschodem i Zachodem, między instytucjami i inicjatywami indywidualnymi, między nauką a forum publicznym. Swoją pracą Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej wspiera na kanwie wspólnego dziedzictwa kulturowego międzynarodowe porozumienie i pojednanie mając wzrok skierowany na poszerzoną o wschodnie państwa Europę przyszłości. Forum odpowiada za programowy rdzeń projektu Dni Literatury i gwarantuje jego wysoką jakość merytoryczną.

Schlesisches Museum zu Görlitz // Muzeum Śląskie w Görlitz

Muzeum Śląskim w Görlitz prezentuje tysiącletnią historię Śląska, jego kulturę i tradycje jako wspólne dziedzictwo Niemców, Polaków i Czechów. Muzeum szuka nowych dróg do tego starego obszaru kulturowego i zaprasza do rozmowy o przeszłości i przyszłości Śląska. Referent ds. Kultury Śląska wspiera merytorycznie organizatora projektu.

Biblioteki miejskie w Görlitz i w Zgorzelcu

Biblioteki są instytucjonalnymi pośrednikami między czytelnikami a dziełami literatury współczesnej. Dysponują szeroką siatką kontaktów we wszystkich obszarach społecznych. Obie biblioteki są partnerami przy organizacji spotkań autorskich w szkołach po obu stronach Nysy, docierając do młodzieży w miejscu jej znanym ze szkolnej codzienności.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Görlitz