Partnerzy Dni Literatury

Deutsches Kulturforum östliches Europa // Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej angażuje się na rzecz dialogu na temat historii tych obszarów Europy Środkowej i Wschodniej, na których kiedyś żyli lub wciąż jeszcze żyją Niemcy. Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej organizuje odczyty, dyskusje, wystawy, koncerty, uroczystości wręczenia nagród, konferencje i warsztaty. W ramach własnej serii wydawniczej Biblioteka Poczdamska Forum wydaje publikacje fachowe, beletrystykę, katalogi i broszury. Niemieckie Forum Kultury pragnie być pośrednikiem między Wschodem i Zachodem, między instytucjami i inicjatywami indywidualnymi, między nauką a forum publicznym. Swoją pracą Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej wspiera na kanwie wspólnego dziedzictwa kulturowego międzynarodowe porozumienie i pojednanie mając wzrok skierowany na poszerzoną o wschodnie państwa Europę przyszłości. Forum odpowiada za programowy rdzeń projektu Dni Literatury i gwarantuje jego wysoką jakość merytoryczną.

Schlesisches Museum zu Görlitz // Muzeum Śląskie w Görlitz

Muzeum Śląskie w Görlitz prezentuje tysiącletnią historię Śląska, jego kulturę i tradycje jako wspólne dziedzictwo Niemców, Polaków i Czechów. Muzeum szuka nowych dróg do tego starego obszaru kulturowego i zaprasza do rozmowy o przeszłości i przyszłości Śląska. Referent ds. Kultury Śląska wspiera merytorycznie organizatora projektu.

Förderkreis Görlitzer Synagoge e.V.

Der Förderkreis Görlitzer Synagoge e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit kulturellen Veranstaltungen neues Leben in die Görlitzer Synagoge zu bringen, die als einziges jüdisches Gotteshaus im Gebiet des heutigen Freistaats Sachsen die NS-Zeit überstand, seitdem aber ohne ihre Gemeinde leer steht. Der Verein wird die Literaturtage bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Organisation einer geplanten Veranstaltung in der Synagoge unterstützen.

Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V.

Das Ziel des Vereins ist die Förderung des europäischen Gedankens durch Kultur. Hierbei möchte der Verein einen Beitrag zum "Europa der BürgerInnen" leisten. Bürgerschaftliches Engagement kann und wird sich mit aktuellen europäischen Themenstellungen verbinden. Diese Zielsetzung wird durch die Zusammenarbeit auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene verfolgt. Und zwar insbesondere durch Unterstützung von Aktivitäten und Veranstaltungen: Europa. Konkret. Gemeinsam. Mit einer großen Erfahrung in der Aktivierung von Bürgerbeteiligung ist der Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e. V. der Partner für die Umsetzung einer Schreibwerkstatt.

Machtwort - Altmann & Krüger

... im Aufbau / w budowie...

Biblioteki miejskie w Görlitz i w Zgorzelcu

Biblioteki są instytucjonalnymi pośrednikami między czytelnikami a dziełami literatury współczesnej. Dysponują szeroką siatką kontaktów we wszystkich obszarach społecznych. Obie biblioteki są partnerami przy organizacji spotkań autorskich w szkołach po obu stronach Nysy, docierając do młodzieży w miejscu jej znanym ze szkolnej codzienności.