Niedziela, 13 czerwca 2021, godz. 18:00

Metropolia wyimaginowana

 

Rozmowa z pisarzami miejskimi Marko Martinem, Barbarą Thériault i Marcelem Kruegerem

 

prowadzenie: Uwe Rada, autor i dziennikarz berlińskiej gazety taz 

Co mają ze sobą wspólnego Wrocław, Lwów i Olsztyn? Wszystkie mają bogatą, wielokulturową i wieloetniczną historię, która kształtuje charakter miasta, jego kulturę, literaturę i architekturę, i która wpisana jest w biografie ich dawnych i dzisiejszych mieszkańców. Wszystkie trzy są dziś nowoczesnymi miastami europejskimi z zaangażowanymi aktywistami kultury i ciekawymi inicjatywami, angażującymi się na rzecz wspólnego polsko-niemiecko-żydowsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Wrocław i Lwów nosiły już tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, który dodał im rozgłosu i renomy. Wrocław, Lwów i Olsztyn były poza tym gospodarzami i współorganizatorami stypendium pisarza miejskiego, przyznawanego przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Stypendium pisarza miejskiego to program realizowany od 2009 roku, mający na celu upowszechnianie wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym Niemców i ich sąsiadów w Europie Środkowo-Wschodniej. Stypendyści, przeważnie pisarze lub publicyści, odbywają 5-miesięczną rezydencję literacką w wybranym przez Forum Kultury kraju Europy Europie Środkowo-Wschodniej, biorąc udział w życiu kulturalnym miasta-gospodarza i prowadząc blog z tekstami na jego temat.

 

Gośćmi w Görlitz będzie trójka byłych stypendystów: Marko Martin, Barbara Thériault i Marcel Krueger, którzy prowadzili blogi w 2016 roku z Wrocławia, w 2018 roku ze Lwowa i w 2019 roku z Olsztyna. Spoglądając wstecz opowiedzą o swych oczekiwaniach, obserwacjach i doświadczeniach oraz o tym, w jaki sposób stypendium zmieniło ich spojrzenie na Europę Środkowo-Wschodnią.

©Anke Illing
©Anke Illing

Marko Martin, urodzony w 1970 roku w Burgstädt, opuścił NRD odmawiając odbycia służby wojskowej w maju 1989 roku. O ile akurat nie podróżuje, mieszka i pracuje jako pisarz w Berlinie. Pisze powieści, opowiadania, eseje literackie i poetyckie. Ostatnio ukazały się Nelson Mandela (2018), Das Haus in Habana/Dom w Hawanie i Dissidentisches Denken/Dysydenckie myślenie (obie w 2019 roku). Jako publicysta publikuje przede wszystkim w gazecie Die Welt, ale również w Neue Zürcher Zeitung, Jüdische Allgemeine, Mare i Internationale Politik. W 2016 roku Martin gościł jako pisarz miejski w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocławiu.

©Steffen Högemann
©Steffen Högemann

 

Barbara Thériault, urodzona w 1972 roku w Lévis (Kanada), studiowała politologię na Uniwersytecie w Québecu. Odbyła również studia w Wielkiej Brytanii, Belgii i Niemczech, doktoryzowała się w Erfurcie, a następnie habilitowała w dziedzinie socjologii kultury na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykłada socjologię na Uniwersytecie w Montréalu, pracując jednocześnie jako dziennikarka. W 2018 roku Thériault była pisarką miejską zachodnioukraińskiej metropolii Lwów.

©Thomas Bühring
©Thomas Bühring

Marcel Krueger, urodzony w 1977 roku, mieszka w Dundalk (Irlandia) pracując jako autor, tłumacz i redaktor. Tematy do pracy znajduje w europejskiej historii i podróżując po świecie. Pracuje jako redaktor dla berlińskiego Elsewhere Journal. Pisze także dla m.in. dla The Daily Telegraph, The Guardian, Süddeutsche Zeitung oraz dla CNN Travel. W 2018 roku ukazała się jego powieść Babushka’s Journey – The Dark Road to Stalin’s Wartime Camps, melancholijna opowieść o historii deportacji jego babci z terenu Prus Wschodnich do sowieckiego obozu pracy przymusowej. Rok później niemieckie tłumaczenie książki ukazało się pod tytułem Von Ostpreußen in den Gulag. Eine Reise auf den Spuren meiner Großmutter/Z Prus Wschodnich do Gułagu. Podróż śladami mojej babci. 

W 2019 roku Krueger był stypendystą programu pisarza miejskiego w Olsztynie.