Dni Literatury nad Nysą

Dni Literatury nad Nysą zapraszają miłośnikow książek co dwa lata na polsko-niemiecki festiwal literacki.  Położone na trójstyku pomiędzy Niemcami, Polską i Czechami, miasta Görlitz i Zgorzelec, są wręcz predysponowane do zorganizowania takiego międzynarodowego Festiwalu Literackiego. Oba miasta są silnie nasiąknięte ucieczką i migracją oraz chcianą i niechcianą mobilnością, nie tylko w sensie geograficznym, ale także w sensie intelektualnym i kulturowym.

  

Dni Literatury nad Nysą to projekt Görlitzer Kulturservicegesellschaft GmbH, Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Referatu ds. kultury Śląska przy Muzeum Śląskim w Görlitz, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu i w Görlitz oraz wielu innych partnerów z Europa-miasta. 

 

Projekt jest finansowany przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ze środków EFRR w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022.


Galeria zdjęć z Dni Literatury nad Nysą

©  Axel Lange i Arkadiusz Kucharski