Program


Z powodu obecnie wymaganych środków bezpieczeństwa związanych z koronawirusem Dni Literatury nad Nysą, które powinny odbyć się w dniach 22–26 kwietnia 2020 r., zostały odwołane.