Organizator


Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, które jest kuratorem programu Dni Literatury i odpowiada za ich treść, angażuje się na rzecz niemieckiej kultury i historii w Europie Środkowej i Wschodniej przyczyniając się tym samym się do wzmocnienia europejskiej tożsamości. W centrum uwagi znajdują się tutaj wszystkie regiony, w których żyli lub żyją do dziś Niemcy. Wraz z partnerami z Niemiec i z zagranicy Forum Kultury organizuje wystawy i imprezy kulturalne. Jego wydawnictwo publikuje książki non-fiction, kulturalne przewodniki turystyczne oraz czasopisma Blickwechsel i Kulturkorrespondenz östliches Europa. Strona internetowa Forum Kultury oraz podcast informują o najważniejszych publikacjach, projektach i wydarzeniach związanych z ww. tematyką.

Muzeum Śląskie w Görlitz

Muzeum Śląskim w Görlitz prezentuje tysiącletnią historię Śląska, jego kulturę i tradycje jako wspólne dziedzictwo Niemców, Polaków i Czechów. Muzeum szuka nowych dróg do tego starego obszaru kulturowego i zaprasza do rozmowy o przeszłości i przyszłości Śląska. Referent ds. Kultury Śląska wspiera merytorycznie organizatora projektu.