Moderatorzy - alfabetycznie

dr Annemarie Franke

© Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
© Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

Dr Annemarie Franke jest referenten ds. kultury przy Muzeum Śląskim w Görlitz. W tej funkcji jest też partnerem Dni Literatury nad Nysą i wspiera organizatorów przy przygotowaniu merytorycznej warstwy festiwalu.


Termin: Annemarie Franke poprowadzi wraz z Małgorzatą Dziurman-Fitas z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu rozmowę Olgą Tokarczuk dn. 13.04.2018 po zaplanowanej nagodz. 10:00 projekcji filmu „Pokot“ w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu oraz samodzielnie Śniadanie Literackie dn. 14.04.2018 o godz. 10:00 w Apollo Görlitz.

Markus Kremser

© Bernd Müller
© Bernd Müller

Markus Kremser wychował się w Mecklenburgii, a w 1988 roku wraz z rodzicami opuścił NRD i wyjechał do Bonn. Pracuje zawodowo i społecznie jako dziennikarz w Bolzano (Górna Adyga / Südtirol) oraz w Bonn. Od 2003 roku mieszka w Görlitz. Pracuje jako niezrzeszony dziennikarz dla różnych mediów w całych Niemczech. Zajmuje się głównie tematyką kościoła katolickiego we wschodnich landach. Był rzecznikiem prasowym i dyrektorem ds. mediów Diecezji Augsburg i Diecezji Görlitz. Jest doradcą wielu instytucji w sprawach PR i komunikacji kryzysowej. www.kremser-medien.de


Termin: Markus Kremser prowadzi rozmowę z reżyserem i twórcą filmowym Łukaszem Chwałko po niemieckojęzycznej premierze jego filmu "Jakub Böhme – życie i twórczość" dn. 15.04.2018 o godz. 17:00 w Apollo.

Claudius Nießen

© Martin Jehnichen
© Martin Jehnichen

Claudius Nießen mieszka w Lipsku, gdzie pracuje jako dyrektor zarządzający w Niemieckim Instytucie Literackim w Lipsku (Deutsches Literaturinstitut Leipzig). Nie tylko prowadzi spotkania literackie, ale sam kreuje nowe formy spotkań z literaturą. Są to na przykład show literacki Turboprop, format towarzyszący Lipskim Targom Książki L.DREI czy też Festiwal Krautgarden. Na detektor.fm prowadzi regularnie blok przedpołudniowy, a raz na miesiąc wraz z  Franziską Wilhelm również audycję literacką „Strona 37“.


Termin: Claudius Nießen prowadzi rozmowę z Clemensem Meyerem dn. 13.04.2018 o godz. 19:00 w Apollo.

dr Weronika Priesmeyer Tkocz

© Europäische Akademie Berlin
© Europäische Akademie Berlin

Dr. Weronika Priesmeyer-Tkocz, ur. w 1979 roku w Polsce, studiowała Stosunki Międzynarodowe na Uniwerytecie Wrocławskim i Nauki Polityczne na Freie Universität w Berlinie. Od 2009 roku pracuje jako edukator w Europejskiej Akademii w Berlinie, niezależnej organizacji zajmującej się edukacją dorosłych w kwestiach polityki europejskiej. Działa na rzecz umacniania stosunków polsko-niemieckich, wykłada, kształtuje procesy transferu wiedzy, jest aktywna jako moderator i komentator.  

 

Termin: Weronika Priesmeyer-Tkocz prowadzi dyskusję inaugurującą Dni Literatury nad Nysą dn. 12.04.2018 o godz. 19:00 w Synagodze Görlitz.

prof. Krzysztof Ruchniewicz

© Krzysztof Ruchniewicz
© Krzysztof Ruchniewicz

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, ur. 1967 we Wrocławiu, historyk i niemcoznawca, od 1991 pracownik naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest dyrektorem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownikiem katedry historii najnowszej oraz członkiem Komisji Historycznej Śląska.

 

Termin: Krzysztof Ruchniewicz prowadzi rozmowę z Magdaleną Grzebalkowską nt. „1945. Wojna i Pokój" dn. 13.04.2018 o 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

dr Eva Sturm

© Patrizia Di Benedetto
© Patrizia Di Benedetto

Dr Eva Sturm, ur. 1979, jest literaturoznawcą i kulturoznawcą. Doktorat uzyskała w 2016 na podstawie pracy „Miejsca pamięci. Literacka droga przez Saksonię, Czechy i Śląsk“. Od dwóch lat jest członkiem zarządu drezdeńskiej fundacji Cellex Stiftung, która zajmuje się kulturalnymi i społecznymi liniami podziałów i angażuje się m.in. na rzecz demokracji i kultury, edukacji politycznej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym.


Termin: Eva Sturm prowadzi dyskusję „W nurcie pogranicza“, w której udział biorą Volker Koepp i Uwe Rada, dn. 14.04.2018 o godz. 18:00 w Apollo.

Ines Thoermer

© Stadtbibliothek Görlitz
© Stadtbibliothek Görlitz

Ines Thoermer jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Görlitz.

 

Termin: Ines Thoermer prowadzi spotkanie Clemensa Meyera z uczniami dn. 13.04.2018 o godz. 10:00 w Apollo.

prof. Monika Wolting

© Maciej Migas
© Maciej Migas

Prof. Monika Woltig jest pracownikiem naukowym w Instytucie Germianistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, rzecznikiem Międzynarodowego Zentrum im. Christy Wolf i z-cą przewodniczącego polskiego oddziału Stowarzyszenia im. Goethego. Doktoryzowała się w 2002 roku w Warszawie, habilitacja w 2010 na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w badaniach dot. intelektualizmu, literatury migracyjnej, zaangażowanej, estetyki i polityki, polityki kulturalnej, realizmu i tematyki wojennej.

 

Termin: Monika Wolting prowadzi poranek literacki „Nomadzi języka“ z udziałem Olgi Grjasnowej i Artura Beckera dn. 15.04.2018 o godz. 11:30 w Apollo.