Niedziela, 23 kwietnia 2023, godz. 16:00

Śląsk. Krajobraz ucieczki i schronienia

Spotkanie z Christiane Hoffmann (Wszystko, czego nie pamiętamy) i Andreą F. Behr

 

Prowadzenie: dr Andreas Kossert, historyk, Berlin

Forum Kultury Synagoga Görlitz, Otto-Müller-Straße 3, Görlitz

Wstęp: 8 / 5 €

DEU

 


Przez długi czas temat II wojny światowej i przymusowej migracji Niemców był w wielu rodzinach tematem tabu, o którym nie mówiło się wiele lub nie mówiło się wcale. Dawna ojczyzna na Wschodzie, czy to na Śląsku czy to na Pomorzu, została bezpowrotnie utracona i leżała teraz w odległym, obcym kraju. Wielu Niemców przez długie lata nie mogło oswoić się z nową rzeczywistością. Trauma utraty ojczyzny przekazywana była kolejnym pokoleniom. Wiele ran przez lata pozostało otwartych, większość pytań stawianych przez dzieci i wnuki bez odpowiedzi.

 

75 lat po opuszczeniu Różyny, małej wsi na Dolnym Śląsku, przez swojego ojca, Christiane Hoffmann postanowiła udać się jego śladami i przejść drogę jego ucieczki z 1945 roku. Wędrując pieszo przez Polskę i Czechy podążyła tropem historii i prowadziła rozmowy z ludźmi i z samą sobą. Jej książka przypomina o tragicznych wojennych losach i transportuje pamięć o ucieczce i wypędzeniu do rzeczywistości XXI wieku, przeplata historię rodziny z wielką historią, relacje naocznych świadków z opowieściami spotkanych na drodze ludzi. To bardzo osobista książka, napisana w poszukiwaniu własnego ojca i wypieranej przez niego historii.

 

© Ekko von Schwichow
© Ekko von Schwichow

Christiane Hoffmann, urodzona w 1967 roku w Hamburgu, studiowała slawistykę, historię Europy Środkowo-Wschodniej i dziennikarstwo we Fryburgu, Leningradzie i Hamburgu, przez wiele lat pracowała dla Frankfurter Allgemeine Zeitung i Der Spiegel. Od 2021 roku jest pierwszym zastępcą rzecznika prasowego Rządu Federalnego. Przodkowie Christiane Hoffmann ze strony ojca pochodzą z Dolnego Śląska, rodzina matki zaś z Prus Wschodnich. Jej wydana w 2022 roku książka Wszystko, czego nie pamiętamy (Alles, was wir nicht erinnern) była bestsellerem tygodnika Der Spiegel w kategorii non-fiction.

© Paul Glaser
© Paul Glaser

Andrea F. Behr, urodzona w 1975 roku w Görlitz, studiowała zarządzanie i ekonomię na Uniwersytecie w Lipsku, mieszkała w USA, Francji, RPA i Szwajcarii. Pracowała w Komisji Praw Człowieka ONZ oraz w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Federalnej Niemiec przy OECD. Była prezesem spółki komunalnej Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH w zakresie turystyki, marketingu i rozwoju biznesu. Obecnie jest doradcą w łużyckim projekcie badawczym Niemieckie Centrum Astrofizyki.

 

Andrea Behr jest wnuczką Elsbeth Peuker, z domu Scholz, pochodzącej tak jak rodzina Christiane Hoffmann z Różyny na Dolnym Śląsku. Dziadkowie Andrei Behr i ojciec Christiane Hoffmann opuścili swoją śląską ojczyznę w tym samym konwoju ucieczkowym w styczniu 1945 roku.

 

Tematem spotkania jest historia obu rodzin oraz temat ucieczki i wypędzenia Niemców po II wojnie światowej w dyskursie publicznym RFN i NRD.