Sobota, 22 kwietnia 2023, godz. 20:00

Regiony wobec wyzwań. Przykład Zagłębia Ruhry, Łużyc i Górnego Śląska

Goście spotkania: dr Julia Gabler, Jan Opielka i Gregor Sander

 

Prowadzenie: Cornelius Pollmer, dziennikarz, Lipsk

Forum Kultury Synagoga Görlitz, Otto-Müller-Straße 3, Görlitz

Wstęp: 8 / 5 €

DEU/POL

 


Transformacja strukturalna jest jednym z najmodniejszych tematów ostatnich lat. Pojęciem tym określa się długotrwałe przemiany w dziedzinie gospodarki i społeczeństwa. Na wschodzie i zachodzie Niemiec oraz w Polsce przemiany strukturalne dotyczą szczególnie obszarów, które przez stulecia były przekształcane i eksploatowane przez przemysł, głównie wydobywczy, jak również tych terenów poza ośrodkami miejskimi, które powszechnie uważane są za strukturalnie nieatrakcyjne. Zachodzące codziennie i zwykle niezauważalne zmiany strukturalne stają się widoczne, odczuwalne i namacalne zwłaszcza w okresach większych przełomów i kryzysów. Ich konsekwencją są z jednej strony bezrobocie i emigracja, z drugiej zaś rozwój nowych potencjałów regionalnych. Spotkanie ma za cel porównanie procesów tranformacji na różnych etapach na przykładzie trzech europejskich regionów: Zagłębia Ruhry, Łużyc i Górnego Śląska oraz analizę ich skutków dla społeczeństwa i kultury.

 

© Tine Jurtz
© Tine Jurtz

Dr Julia Gabler, urodzona w Rostoku w 1979 roku, studiowała nauki społeczne w Kolonii, Berlinie i Brukseli. Na Wyższej Szkole Zawodowej w Zittau/Görlitz kieruje programem studiów magisterskich „Zarządzanie zmianami społecznymi”. Prowadziła badania nad zmianami strukturalnymi na Łużycach. Doradza Łużyckiemu Zrzeszeniu przy Pełnomocniku ds. Równouprawnienia. Julia Gabler jest jedną z autorek publikacji Damy radę. Transformacja na Łużycach (Wir machen das schon. Lausitz im Wandel).

© privat
© privat

Jan Opielka, urodzony w 1977 roku w Pyskowicach, dorastał w Niemczech, studiował anglistykę i politologię. Pracuje jako dziennikarz i tłumacz, publikuje w niemieckich i polskojęzycznych mediach, m.in. w Der Freitag, Die Furche i Przeglądzie. Pisze na tematy polityki i gospodarki Polski i Niemiec, ponadto na tematy filozofii, religii i literatury. Mieszka na Górnym Śląsku.

© Thorsten Futh
© Thorsten Futh

Gregor Sander, urodzony w 1968 roku w Schwerinie, z wykształcenia ślusarz i pielęgniarz, studiował medycynę, germanistykę i historię. Jego debiutancka powieść Nieobecny (Abwesend) była nominowana do nagrody German Book Prize. Na kanwie jego powieści Co by było gdyby (Was gewesen wäre) został nakręcony film o tym samym tytule w wybitnej obsadzie. Akcja jego najnowszej książki Lenin na Schalke (Lenin auf Schalke) dzieje się w Gelsenkirchen, mieście, które prowadzi we wszystkich negatywnych niemieckich statystykach i którego przeszłość leży 1000 metrów pod ziemią.